Opgave 4

Fang forbryderen

Send en mini-politibil på forbryderjagt med fuld udrykning!

I denne øvelse kan du bruge din regnbue LED fra dit ultra:bit Start Kit eller ultra:bit Smart Home Kit til at lave en cool lille politibil. Hvem eller hvad vil du jagte??

Trin 1

Sådan kobler du
komponenterne sammen

Sensor:bit
0VG: Smart Car RegnbueLED Board
1VG: Højre Servomotor
2VG: Venstre Servomotor

 

Trin 2

Programmér politibilen

Husk at flytte kontakten på udvidelseskortet til Regnbue LED:

2.1

Indsæt en ”ved start” kommando fra Grundlæggende i din makecode menu.

2.3

Indsæt en “sæt-til” kommando fra Variabler, og opret en ny variabel, du kalder ”strip”.

2.2

Indsæt ”set left wheel at pin P1 right wheel at pin P2” og “go straight at full speed” fra RingBitCar menuen.

2.4

Indsæt ”NeoPixel at pin” kommandoen fra NeoPixel- menuen, og indstil den som vist på billedet.

Trin 3

Programmér politi-blinket

3.1

Indsæt en ”for altid” kommando fra din Grundlæggende menu.

3.3

Indsæt din ”strip” variabel i begge NeoPixel-bjælke, og vælg ”red” (rød) som den første værdi og ”blue” (blå) som den anden værdi. Det er denne kommando, der starter bilens udrykningsblink!

3.2

Indsæt to ”show color” kommandoer fra NeoPixel-menuen

3.4

Indsæt din ”strip” variabel i begge NeoPixel-bjælke, og vælg ”red” (rød) som den første værdi og ”blue” (blå) som den anden værdi. Det er denne kommando, der starter bilens udrykningsblink!

Du er nu klar til at teste din kode

Nu kan du downloade koderne til din politibil. Advar eventuelt lige familien, og sørg for, diverse husdyr ikke kommer i vejen…

Er der noget, der driller?

Tjek, om du har husket det hele, og prøv igen. Eller download den færdige kode her.

Flere forsøg med med Politibilen

Kan du få din Smart Car til at blinke eller lyse med hvidt lys?
Kan du få den til at lave lyde?
Kan du få den til at følge en bestemt rute samtidig? (Se evt. øvelse 4)