SmartCar Kit

Komponentoverblik:

Trin 1

Først fastgøres de to blå servoer til hver deres sidepaneler, med de medfølgende spidse skruer.

Derefter fastgøres hjulene til hver deres servo.

Trin 2

Brug de hvide plastiknitter til at fastgøre kuglehjulet til basepanelet.

Trin 3

Nu kan front-, bag-, og basepanelet fastgøres til det ene sidepanel fra trin 1. Derefter fastgøres det andet sidepanel.

Trin 4

Bindestolpen fastgøres mellem de to sidepaneler for ekstra støtte.

Trin 5

Micro:bitten fastgøres med de medfølgende flade skruer som vist på billedet.

OBS: micro:bitten skal sidde fast, men pas på med ikke at stramme dem for meget.

Trin 6

Ledningerne fastgøres som vist på billederne.

0VG: RegnbueLED
1VG: Venstre servo
2VG: Højre servo

Færdig!

Den færdigsamlede ring:bit kan nu klikkes fast på frontpanelet. Overskydende ledning kan “proppes” ned mellem batteriholderen og bagpanelet.

RegnbueLED

RegnbueLED’en har to LED’er indbygget, men kan også bruges til at udvide din SmartCar med forskellige moduler.

På regnbueLED’en finder du en kontakt. Skub kontakten mod RainbowLED for at bruge de indbyggede regnbueLED’er. Skubber du kontakten mod “Other modules” kan du bruge udvidelser som det medfølgende trackingmodul. OBS: Kun en af disse funktioner kan bruges af gangen.

Trackingmodul

Med dette modul fastgjort til RegnbueLED komponenten, kan SmartCar køre efter linier.

Tracking modulet er udstyret med to infrarøde sonder, der kan opfange ændringer i skarp kontrast mellem 2 -12 mm og dermed også følge en linie, ved at opfange kanterne og justere SmartCar’ens retning derefter.

Trin 1

Fastgør trackingmodulet til RegnbueLED’ens to huller med to skruer.

Sonar:bit

Med dette modul kan din SmartCar navigere uden om forhindringer.

Sonar:bitten kan, med ultrasoniske impulser, måle afstande mellem 4 – 400 cm med 1 cm nøjagtighed.

Trin 1

Fastgør den medfølgende akrylpanel til bilens bagpanel med de hvide nitter.

Trin 2

Sonarbitten kan nu fastgøres til akrylpanelet med nitterne, som vist på billedet.

Trin 3

Sonarbittens kontakter kan nu forbindes til 0VG-porten på Ring:Bitten.

OBS: For at forbindelsen skal kunne virke, er det vigtigt at kontakten fra Sonar:bitten til Ring:bitten vendes således, at den gule ledning vender mod venstre.