OPGAVE 10: SEND RADIOSIGNALER TIL VENNERNE

Sende og modtage et tal Allerførst skal I prøve at sende tal til en anden ultra:bit. Ved tryk på knap A sendes et 1-tal og ved tryk på knap B sendes et 2-tal. Husk på at der nu skal bruges to ultra:bits med to forskellige programmer: Ét til senderen og ét til modtageren.

Program sender

Program modtager

Afprøvning Kontrollér at sender og modtager fungerer som forventet. VIGTIGT! Mange kommer til at bruge den forkerte programblok under “ved start”, hvor radiogruppen vælges. Sørg for at bruge den rigtige blok! Prøv at finde ud af, hvor langt senderen kan række. Forskellige afprøvninger har vist, at ultra:bit senderen kan række op til ca. 50 meter udendørs, når der ikke er nogle forhindringer. Hvis den benyttes indendørs, hvor der mure m.m., vil rækkevidden være mindre. Prøv at sende andre tal, hvis senderen vippes mod højre eller mod venstre. Prøv også at sende et bogstav eller en tekst i stedet for et tal Ultra:bitten skelner mellem tal (nummer) og tekst (strenge). Derfor skal nogle blokke udskiftes:

I senderen udskiftes
med f.eks.
I modtageren udskiftes
med

Fjernstyre musik afspilning Når I kan sende tal med radiofunktionen, kan modtageren bruge tallene til at styre, hvilket musiknummer, modtageren skal afspille. Ved tryk på knap A på sender-ultra:bitten startes én melodi på modtageren, og ved tryk på knap B startes en anden melodi.

Program sender

Program modtager

Afprøvning Kontrollér at de rigtige melodier afspilles, når du trykker på senderens knap A og knap B. Lav om i programmerne på sender og modtager. Når du ryster senderen, sender den et tilfældigt tal til modtageren. Det tilfældige tal afgør, hvilken melodi der afspilles.

Størst eller mindst? Det sidste eksempel er et spil, der spilles af en spilstyrer og en spiller. Når spilstyreren trykker på knap A på sin ultra:bit, laver den et tal mellem 0 og 9. Tallet vises på spilstyrerens ultra:bit, men spilleren må ikke se tallet. Tallet sendes automatisk via radio fra spilstyrerens ultra:bit til spillerens ultra:bit, men det bliver IKKE vist hos modtageren. Når spillerens ultra:bit modtager det hemmelige tal, laver den selv et tal, der vises på spillerens display. Hvis spilleren tror, at tallet på displayet er mindre end det hemmelige tal, trykkes på knap A. Hvis spilleren tror, at tallet på displayet er større end det hemmelige tal, trykkes på knap B. Hvis spilleren tror, at de to tal er ens, trykkes på knap A og B. Spillerens ultra:bit viser nu med en glad eller en sur smiley, om man gættede rigtigt eller forkert. Derefter trykker spilstyreren igen på knap A på sin ultra:bit. Efter 9 spil vises antal rigtige på spillerens ultra:bit.

Program sender

Program modtager

Afprøvning Kontroller at spillet fungerer som forventet. Prøv evt. at udvide modtager programmet, så ikonerne blinker, når de vises.

Udfordring – Sæt alarm på dit værelse Lav en alarm, der styres med lys. Hvis en lysstråle i dit værelse brydes, sender senderen et signal til en modtager ultra:bit, der slår alarm med lyd og info i display. Hvis I har mere end to ultra:bits, kan I overvåge flere lokaler. De forskellige sender-ultra:bits sender et tal til modtageren, der med lyd og info i display fortæller, i hvilket lokale der er uventede gæster.

Udfordring – Hvad er temperaturen i køleskabet? Programmér en sender-ultra:bit, som I f.eks. lægger ind i køleskabet. Ultra:bitten skal aflæse temperaturen hvert 5. sekund og sende tallet til en modtager-ultra:bit, som I kan holde øje med.

Udfordring – Persontæller med fjernaflæsning I afsnittet “7. Lysstyrken” lavede I bl.a. en Persontæller. Udvid persontælleren så den sender “antal” videre til en anden ultra:bit, hver gang “antal” ændres. Hermed bliver det meget nemmere at følge med i, hvor mange personer, der har passeret lysstrålen.

Udfordring – “Størst eller mindst” Multiplayer version Hvis I har mere end to ultra:bits, kan I lave en multiplayer version af spillet “Størst eller mindst”. Spillet spilles stadig med én spilstyrer, men denne gang programmeres flere ultra:bits til at være spillere. Hver enkelt spiller-ultra:bit reagerer på radiosignalet fra spilstyreren. De modtager det samme hemmelige tal, men de får forskellige tal på deres spiller-ultra:bit.