Ultra:bitten er udstyret med 2 kontakter: Knap A og knap B. Du kan også sætte kontakter på de brede kobberbaner mærket 0, 1 og 2 forneden på ultra:bitten.

Lav din egen kontakt VIGTIGT! Ledningerne med krokodillenæb skal kun forbindes til de brede kobberbaner på ultra:bitten. De må ikke røre ved de smalle baner ved siden af. Når du trykker den øverste “ispind” ned, vil kobbertapen skabe forbindelse mellem de to ledninger.

“Ispinde” kan købes i hobbyforretninger.

2 korte stykker kobbertape på tværs af den øverste. 2 længere stykker i kanten af den nederste. Husk at komme godt ud i spidsen.

Limes sammen i sandwich med kobbertape indad. 2 små stykker kobbertape forbindes fra de lange til ydersiden. De små stykker må IKKE røre hinanden.
Kontakten forbindes med micro:bitten som vist.

Stopuret Ultra:bitten kan måle, hvor mange millisekunder der er gået, siden et program blev startet. Nu skal du lave et stopur, der startes ved tryk på knap A og stoppes ved tryk på din kontakt. Systemet kan f.eks. bruges, hvis en løber skal gennemløbe en bestemt bane. Når løberen kommer tilbage, standses stopuret ved et “klask” på kontakten. Tiden vises en ekstra gang ved tryk på knap B.

Afprøvning Afprøv stopuret nogle gange og kontrollér, at det tæller rigtigt. Kontakten skal både trykkes ned og slippes ved brug. Hvis du vil vise “tid” i 1/10 dele sekunder, ændres blokken.

til

Menneskekontakten Kontaktpunkterne på ultra:bitten er meget følsomme. Hvis du bruger en finger som “kontakt” som vist på billedet herunder, kan du f.eks. tænde og slukke for en animation som vist i dette programeksempel. Fingeren kan fungere som kontakt, fordi den indeholder en lille smule fugt, og det er nok til at skabe forbindelse for den følsomme ultra:bit.

Afprøvning Kontroller først, at du kan starte og stoppe animationen ved berøre de to krokodillenæb med hinanden. Prøv derefter at starte og stoppe animationen med en fingerspids. Nogle af os har meget tørre fingre, og så virker menneskekontakten ikke. Du skal evt. fugte din fingerspids lidt. Prøv at samarbejde 2 personer. Hver person holder i et af krokodillenæbbene med den ene hånd. Når I rører og slipper hinanden med den anden hånd, kan I starte og stoppe animationen.

Rytmeboks med banantastatur I skal lave en rytmeboks med et meget specielt tastatur, der består af bananer! Se på billedet hvordan ultra:bitten forbindes:

  • Buzzeren forbindes til 0 og GND
  • Venstre banan er forbundet til GND
  • Bananen i midten er forbundet til 1
  • Bananen til højre er forbundet til 2.

Sæt nogle søm ind i bananerne til forbindelse med krokodillenæbbene.

Læg mærke til, at vi har to kontakter (bananen i midten og dén til højre), der er forbundet til pin P1 og pin P2.

Afprøvning Læg venstre hånd på bananen til venstre og hold den der. Prøv nu at lave rytmer ved at “klappe” på de to andre bananer. Husk stadig, at hvis du har meget tørre hænder, kan det være nødvendigt at fugte dem lidt.

Udfordring – Hvem er hurtigst? Prøv at lave kontakter til en reaktionstidstester v.hj.a. et stykke karton og stanniol som vist på billedet herunder.

Testeren kræver 2 deltagere. Begge deltagere har en hånd på stanniolet i midten, der er forbundet til GND. Personen til venstre starter tidstælling ved at berøre og slippe stanniolet til venstre forbundet til pin P0. Derefter skal personen til højre hurtigst muligt stoppe tidstælling ved at berøre og slippe stanniolet til højre forbundet til pin P1. I kan bruge programmet fra “Lav din egen kontakt”, men det skal justeres, så det styres med kontakter på P0 og P1 og måler hurtige reaktionstider.