OPGAVE 6: TAG TEMPERATUREN

Nu skal du eksperimentere med én af ultra:bittens indbyggede sensorer nemlig temperatursensoren.Temperatursensoren sidder på oversiden af ultra:bittens processor, der sidder på bagsiden af micro:bitten (se teksten på bagsiden).

Vis temperaturen Ultra:bitten aflæser og viser temperaturen med 2 sekunders mellemrum

Afprøvning Kontroller at den viste temperatur ser rimelig ud. Prøv at sætte en finger på processoren for at se, hvordan temperaturen stiger.

HUSK! Du må ikke prøve at køle processoren med en isterning eller med koldt vand. Det kan ødelægge elektronikken.

Prøv at lægge ultra:bitten ind i køleskabet nogle minutter for at se, hvordan temperaturen falder.

Du opdager nok, at temperaturen er lidt for høj. Det er fordi temperaturmåleren er placeret på processoren, der udvikler lidt varme. Eksemplet herunder viser, hvordan du med en matematikblok kan justere “temperatur” lidt ned.

Vis temperaturen grafisk Det kan være lidt svært at aflæse temperaturen som tal, der kører hen over displayet. I stedet skal du lave et termometer, der markerer temperaturer i området 17 – 29 grader som tændte lysdioder i kanten af displayet som vist på billedet.

Afprøvning Kontroller at programmet viser den rigtige temperatur. Du kan justere temperaturen som vist i forrige eksempel.

Minimumtemperatur Du kan også få ultra:bitten til at fortælle, hvad nattens laveste temperatur har været. ultra:bitten kan nemlig programmeres, så den “husker” den laveste temperatur inden for en bestemt periode. Minimumtemperaturen vises, når der trykkes på knap A.

Afprøvning Kontroller, at ultra:bitten “husker” og viser den laveste temperatur ved tryk på knap A. Det er hurtigst at teste visning af minimumtemperaturen ved at lægge ultra:bitten i køleskabet nogle minutter. Når du skal måle nattens minimumtemperatur, skal ultra:bitten ligge udendørs. Du skal beskytte den mod fugt ved f.eks. at lægge den i en almindelig fryseplastpose.

Udfordring – Lav en temperaturalarm Lav et flot stativ til skrivebordet, så ultra:bitten kan stå i stativet og vise temperaturen. Du skal selv vælge, hvordan temperaturen skal vises. Du kan måske bruge lego til at lave stativet med. Lav et termometer, der slår alarm med lyd, hvis temperaturen bliver for høj.